Nabídka služeb

Naše nabídka služeb obsahuje opravdu širokou oblast působnosti, zde vyjmenujeme jen ty nejzákladnější a dle našeho názoru nejdůležitější:

Daňová problematika

Hledání řešení z hlediska hmotného obsahu správy daní, správné naformulování podnikatelského záměru a jeho následného začlenění do účetní podoby z hlediska obchodní logiky.

Specializované daňové právo

Řešení právní odpovědnosti z hlediska vzniku možných daňových sporů s úřady statní správy a jeho vhodného využití s odkazem na ustálenou judikaturu správních soudů nejen v ČR.

Účetní agenda

Obsahuje zaznamenávání informací o hospodářském pohybu podnikatelské osoby a to v peněžních jednotkách, evidenci dokladů, specifické informace o jejím finančním vývoji a je nedílnou součásti správy daní.