Cena našich služeb

Jsme si vědomi, že každý partner má jiné požadavky, jiný rozsah činnosti a jiné zázemí pro své podnikání.

Proto veškeré odměňovaní stanovujeme dle individuálního posouzeni možností klienta v návaznosti na požadovaném rozsahu služeb.

Není proto u nových případů možné ani správné, uvádět ničím nepodložené oceňovaní našich služeb, bez detailního posouzeni všech potřeb našeho budoucího nebo stávajícího klienta.

Daňová problematika

Hledání řešení z hlediska hmotného obsahu správy daní, správné naformulování podnikatelského záměru a jeho následného začlenění do účetní podoby z hlediska obchodní logiky.

Specializované daňové právo

Řešení právní odpovědnosti z hlediska vzniku možných daňových sporů s úřady statní správy a jeho vhodného využití s odkazem na ustálenou judikaturu správních soudů nejen v ČR.

Účetní agenda

Obsahuje zaznamenávání informací o hospodářském pohybu podnikatelské osoby a to v peněžních jednotkách, evidenci dokladů, specifické informace o jejím finančním vývoji a je nedílnou součásti správy daní.